W cieszącym się dużą popularnością i stale rozwijanym programie "Czyste Powietrze" zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać "z wyprzedzeniem" do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

ISTOTNE INFORMACJE:

  • Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze – dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację. Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni.
  • Przeznaczona kwota na to działanie to 1,8 miliarda złotych.
  • Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu "Czyste Powietrze" i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.
  • Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.
  • Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.
  • Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Dodatki: