Dnia 14 czerwca 2022 roku o godzinie 19:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza raportu o Stanie Gminy Chociwel za 2021 rok.
  1. Stanowisko komisji.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chociwel.
  1. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2021 rok.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Puławski