Aktualizacja 30.06.2022 roku

Zasady udziału mieszkańców w głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022.

Głosowanie trwa od 1 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

 1. W głosowaniu bierze udział osoba pełnoletnia (pełnoletność na dzień złożenia karty tj. głosowania), zamieszkująca na terenie gminy Chociwel.
 2. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz oddając głos na jeden projekt spośród projektów umieszczonych na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku „X” na karcie do głosowania przy wybranym projekcie.
 3. Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tą samą osobę, zaznaczenie na karcie głosowania więcej niż jednego znaku „X” , innego znaku lub braku znaku „X”, spowoduje uznanie głosu za nieważny.
 4. Karty do głosowania można odebrać lub pobrać w:
  • Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu, w godzinach:
   • poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
   • wtorek – czwartek od godz. 7.00 do 15.00
   • piątek od godz. 6.00 do 14.00
  • holu hali widowiskowo – sportowej w Chociwlu, w godzinach:
   • poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do 20.00.
  • Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Chociwlu, w godzinach:
   • poniedziałek – piątek od godz. 10.00 do 18.00.
 5. Na stronie internetowej www.chociwel, zakładka baza wiedzy, kategoria Budżet Obywatelski 2022.
 6. Karta do głosowania opatrzone są pieczęcią Gminy Chociwel.
 7. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do URNY znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52 w godzinach pracy urzędu, o których mowa w pkt 4.

Pobierz zarządzenie Burmistrza Chociwla w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania - (pdf, 123KB)

Wzór karty do samodzielnego wydrukowania - (pdf, 89KB)

 

Aktualizacja: 23.06.2022 roku

Ogłoszenie Burmistrza Chociwla.

Zgodnie z uchwałą nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel podaję do publicznej wiadomości listę projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2022. Pobierz ogłoszenie (pdf,124KB)

Projekty na które można głosować:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Chociwlu (pdf, 129KB)
 2. Dla małych i dużych (pdf, 123KB)
 3. Miejsce na ognisko i grilla na plaży w Chociwlu (pdf,123KB)

 

Publikacja 04.05.2022 roku

Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022 oraz ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022, zasad, terminu i miejsca jego złożenia.

Zarządzenie (pdf, 124KB)

Formularz zgłoszeniowy (doc, 23KB)