Uroczyste otwarcie Chociwelskiej Izby Pamięci

Dnia 19 lipca 2021 roku uroczyście otwarta została Chociwelska Izba Pamięci. Projekt uzyskał dotację w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, w wysokości 43.045,00 zł.
Celem operacji było utworzenie niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i ocalenie od zapomnienia historii mieszkańców, wydarzeń Gminy Chociwel. Zakres zbioru obejmuje okres przedwojenny, powojenny, lata 60 ubiegłego wieku, aż po czasy współczesne. Ofiarodawcami eksponatów byli przed wszystkim mieszkańcy Gminy Chociwel, którym jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować. Dziękujemy za ofiarowane eksponaty Rodzinie Pana Józefa Kurpiel, Pana Stanisława Pestrak, Paniom: Teresie Zaulicznej, Barbarze Modrzejewskiej, Katarzynie Sikorskiej, Joannie Płóciennik, Magdalenie Lato, Urszuli Woch, Małgorzacie Krysiak, Agnieszce Piotrowskiej, Renacie Szostak, Annie Łodzińskiej, Jadwidze Moskal, Stanisławie Paciejewskiej, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich "Chociwelanki", Państwu Jadwidze i Pawłowi Pieczonka, Panom: Andrzejowi Puławskiemu, Piotrowi Hyriak, Bolesławowi i Waldemarowi Kulak, Zbigniewowi Sołtys, Wacławowi Gromadzie, Zbigniewowi Gruszczyńskiemu. Wszystkim ofiarodawcom i zaproszonym gościom dziękujemy za udział w otwarciu Chociwelskiej Izby Pamięci.


Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak