Placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel zapraszają wszystkich mieszkańców do współpracy i korzystania ze wsparcia dziennego.

Już oficjalnie od dnia 30 stycznia 2020 roku na terenie naszej gminy działają Placówki Wsparcia Dziennego, które prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wspólne dążenia i działania zarówno Gminy jak i przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci doprowadziły do uruchomienia 3 placówek działających na terenie:

  1. Sołectwa Karkowo,
  2. Sołectwa Starzyce,
  3. Sołectwa Kamienny Most.

W dniu 4 lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Chociwla zostało dokonane uroczyste otwarcie placówek. Na spotkanie zostali zaproszeni: Prezes Zachodniopomorskiego TPD Zygmunt Pyszkowski, Skarbnik Zarządu Dorota Malińska, Dyrektor Placówek Wsparcia Dziennego Roksana Janowicz, pedagodzy rodzinni oraz wychowawcy Placówek Wsparcia Dziennego i przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy tj. sołtysi z sołectw: Karkowo, Starzyce, Kamienny Most, którzy już dali się poznać jako znakomici działacze wspierający i propagujący działalność placówek.

Poniżej krótko przedstawiamy relację fotograficzną z otwarcia Placówek: