Zakończenie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Chociwlu

W Gminie Chociwel zakończyła sie inwestycja polegająca na przebudowie ulicy Grunwaldzkiej. Prace rozpoczęły się od 7 czerwca 2019 roku i wykonywała je przez firma Maxbud Sp. z o.o. ze Stargardu. Inwestycja po rozliczeniu otrzyma dofinasowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji było skrócenie dojazdu do miejsc użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów, a także standardu ciągów komunikacyjnych w Gminie Chociwel poprzez przebudowę ulicy Grunwaldzkiej. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostało około 311 metrów drogi wraz z kanalizacją deszczową. Została również ułożona kostka betonowa oraz jednostronny chodnik dla pieszych i zjazdy do przyległych posesji. W dniu 11.09.2019 roku Burmistrz Chociwla wraz z inspektorem nadzoru budowlanego i przedstawicielem wykonawcy dokonali odbioru robót budowlanych.