wydłużenie-terminów-na-składanie-wniosków

Informacja o wydłużeniu terminów składania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej.

W związku z upływem terminu 14 dni określonych jako okres na ocenę wniosków wpływających do samorządu w trybie inicjatywy lokalnej uprzejmie informujemy, że termin ten decyzją Burmistrza Chociwła w porozumieniu z Fundacją ROESF realizującą projekt „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną” i sprawującą jednocześnie opiekę merytoryczną nad procesem, uległ wydłużeniu _do dn. 7.04.2017r. Powyższa decyzja wynika z kilku czynników, a mianowicie: dość długiego okresu wyłaniania reprezentantów ze strony społeczności lokalnej do komisji oceniającej projekty, dużej ilości obowiązków radnych również członków komisji) związanych z sesją Rady Miejskiej w Chociwlu, ilością aż 3 wniosków, które wpłynęły w jednym czasie oraz brakiem pasującego wszystkim członkom komisji oceny wniosków terminu spotkania. Za ww. utrudnienia przepraszamy.

Projekt dofinansowany że środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatełskch