Poniżej znajduje się do pobrania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chociwel na lata 2023-2024.

pdfGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chociwel na lata 2023-2024 - PDF434 KB