Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - nabór wniosków o przyznanie grantów

Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty nabór zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych.

Wobec podpisania z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel – termomodernizacja budynków" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, Gmina Chociwel ogłasza nabór wniosków na przyznanie grantu.

Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 9 grantów mieszkańcom gminy Chociwel na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chociwel, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.
W związku z tym rusza nabór wniosków dotyczący uzyskania grantu za przeprowadzoną termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Zgłoszenia o udzielenie grantu można składać od 31 maja 2022r. do 31 października 2022r. lub do wyczerpania puli dostępnych środków.

O przyznanie grantu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. jest osobą fizyczną, która nie korzystała dotąd z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze;
  2. posiada tytuł prawny (własność, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunku zobowiązaniowego np. najem) do budynku, w którym miałaby być wymieniony piec na inne bardziej ekologiczne źródło ciepła.

Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się o przyznanie grantu w wysokości:

  1. 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania lub
  2. 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Zgłoszenia, które można pobrać poniżej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 56 22 001.

Załączniki;