Nabór projektów do Strategii IIT Partnerstwa JST powiatu stargardzkiego

W związku z trwającymi pracami nad strategią terytorialną dla Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Stargardzkiego, Przewodniczący Rady Partnerstwa ogłasza nabór projektów możliwych do realizacji w Partnerstwie.

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii IIT składać mogą: mieszkańcy partnerstwa, podmioty publiczne, prywatne oraz...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 29 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

Bobrowniki objazd

W dniach 23-24 sierpnia 2023 roku w godzinach 7:30 - 18:30, w związku z pracami bitumicznymi nastąpi zamknięcie odcinka drogi w miejscowości Bobrowniki od skrzyżowania na Rosowo do ostatniej posesji wg poniższego schematu. W piątek 25 sierpnia 2023 roku przedmiotowy odcinek będzie przejezdny. O kolejnych utrudnieniach zostaniecie Państwo...

Zapraszamy dzieci na zawody wędkarskie "Wesoła Rybka"

Informujemy, że jest jeszcze możliwość zapisania dzieci na zawody wędkarskie pod nazwą: "WESOŁA RYBKA", które odbędą się 27 sierpnia 2023 roku. Na zawody zapraszamy dzieci w wieku od 5 do lat 14.

Oferta PZERiI z dnia 18 sierpnia 2023 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego, złożoną w dniu 25 lipca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI w Chociwlu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy może...