Stowarzyszenie „WIR” ogłasza nabór wniosków - konkurs 2/2023

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Stowarzyszenie "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 7/2023

Poniżej znajduje się do pobrania wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 7/2023.

Sołtysi otrzymają dodatkowe świadczenie z tytułu pełnienia funkcji

Od 1 lipca 2023 r. sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęli wiek emerytalny mogą już wnioskować o przyznanie dodatku do emerytury. Świadczenie wyniesie 300 zł i ma być waloryzowane co roku.

Ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U...

W zdrowym ciele zdrowy duch – LATO

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia – instruktaż z nordic walking przy hali widowiskowo – sportowej w Chociwlu w dniu 28 czerwca 2023 roku o godzinie 17:00.

Warsztaty dla mieszkańców Gminy Chociwel

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie w partnerstwie z Gminą Chociwel w ramach projektu grantowego pt. "Aktywni twórczo w Gminie Chociwel" organizuje warsztaty dla mieszkańców Gminy Chociwel: