Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.) informuję, że: odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
dnia 16 listopada 2022 r. (środa) o godz. 17:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LI oraz LII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji miedzy sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel i Marianowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zdalnego obradowania.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Komunikaty i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 15.11.2022 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa