Gmina Chociwel zrealizowała dwa projekty grantowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”. Z Gminy Chociwel granty o wartości 15 000 złotych przyznane zostały sołectwom Starzyce i Kania.

Sołectwo Starzyce zrealizowało projekt pod nazwą: "Montaż lamp solarnych obok świetlicy w Starzycach"
Sołectwo Kania w ramach grantu przeprowadziło "Modernizację ogrzewania w sali gimnastycznej świetlicy w Kani"