Konkurs nr 1/2022 - Stowarzyszenie WIR

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2022. Termin składania wniosków: od 25 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania - (pobierz pdf, 234KB)