Program "Ciepłe Mieszkanie"

Program "Ciepłe Mieszkanie" - dla właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców gminy do zgłoszenia zamiaru uczestniczenia w Programie "Ciepłe Mieszkanie", którego okres wdrażania przewidziany jest na lata 2022-2026. Na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet zostanie oszacowana jego wartość, co umożliwi podjęcie działań w przedmiocie przystąpienia do Programu "Ciepłe Mieszkanie". Zatem zainteresowani mieszkańcy winni złożyć ankietę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do dnia 09.09.2022r. (piątek) do godziny 12:00. Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Będzie ono możliwe dopiero po przystąpieniu Gminy Chociwel do Programu. Ankiety są dostępne są równierz w sekretariacie.

Załączniki: