Dodatek węglowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 11 sierpnia 2022 r. ustawę o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) , który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Najważniejsze informacje dotyczące tego dodatku (ustawa - pobierz pdf,120KB).

Dodatek węglowy - czym jest?

To nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału. Stanowi jednorazową dopłatę w postaci dodatku węglowego.

Dodatek węglowy – komu przysługuje?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy jest przyznawany bez kryterium dochodowego, co więcej wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią. Co ważne, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy – terminy składnia wniosków.

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. poz. 1712) wprowadzono jednolity wzór wniosku (rozporządzenie – pobierz pdf 224KB). Ważny jest fakt, że wniosek o złożenie dodatku węglowego jest ograniczony czasowo. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później, niż 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy ?

Realizacja wypłat wniosków o dodatek węglowy w Gminie Chociwel prowadzona jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu. Wszelkie informacje są udzielane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu bezpośrednio podczas wizyty w ośrodku, pod nr telefonu: 91/ 56 22 273 lub 91/ 56 22 346 lub poprzez kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Złożone wnioski o wypłatę dodatku węglowego, podlegają weryfikacji,w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Taki obowiązek ciążył na każdym właścicielu lokalu (mieszkalnego lub użytkowego) budynku lub zarządcy nieruchomości na złożenie do dnia 30 czerwca 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek w wersji elektronicznej opatruje się podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku węglowego.

Przyznanie dodatku węglowego następuje poprzez przekazanie informacji na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuję się go o możliwości osobistego odebrania tej informacji za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Chociwlu o przyznaniu dodatku węglowego Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Odmowa przyznaniu dodatku następuje w formie decyzji.

Dodatek węglowy – kiedy otrzymamy pieniądze?

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli złożyliśmy go w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Warto pamiętać:

Dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem na węgiel. Nie trzeba go realizować w żadnym punkcie handlowym czy składzie węgla. Do ręki wnioskodawcy pieniądze trafiają bezpośrednio w postaci transferu gotówkowego. Oznacza to, że środki można wydać na dowolny cel, zarówno zakup węgla, powetowanie sobie strat za zakupiony już węgiel lub inne wydatki. Pieniądze otrzymamy bezpośrednio z gminy na wskazane przez nas konto bankowe w złożonym wniosku o dodatek węglowy.