Aktywna Wieś

W dniu 13.08.2022 r. przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa pn. „Aktywna Wieś - sportowcy wiejscy na start – rywalizacja Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na rzecz miasteczek i wsi województwa zachodniopomorskiego”. O godzinie 11:00 otwarcia imprezy dokonali Stanisław Szymczak – Burmistrz Chociwla i Tomasz Paciejewski – Prezes Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Po uroczystym otwarciu przybyłe zespoły, a było ich wiele, rozpoczęły rywalizację. W zawodach udział wzięli: Gmina Kobylanka, Gmina Stara Dąbrowa, Gmina Dobrzany (Sołectwo Bytowo), Gmina Ińsko (Sołectwo Ścienne), Gmina Dolice (Sołectwo Przewłoki), Gmina Marianowo (Sołectwo Dzwonowo), Gmina Bierzwnik (Sołectwo Pławno), Gmina Chociwel (Sołectwa: Kamienny Most, Lisowo, Długie, Kania, Starzyce a także osada Sątyrz I). Konkurencje rozgrywane miały charakter typowo rekreacyjny i dostarczyły uczestnikom dużo zabawy i uśmiechu. Sołectwa brały udział m.in. slalomie z taczką, rzucie podkową do celu, rzucie beretem na stojak, wbijaniu gwoździ czy obieraniu jabłka. Kibice zapamiętają zapewne przeciąganie liny na boisku do piłki plażowej. Podczas odbywania się zawodów na scenie śpiewały zespoły ludowe tj. Biesiada z Szadzka oraz Kalina z Kobylanki a występ solistki pani Zofii Janickiej z Pławna doczekał się bisu na specjalne życzenie Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka.
Dla wszystkich biorących udział zapewniony został darmowy posiłek przygotowany przez sołectwo Wieleń Pomorski. Po oficjalnym zakończeniu zawodów gdzie zostały wręczone puchary i medal dla uczestników odbyła się zabawa. Wystąpiła Ksenia Wilk, zespół Joices i zespół AWA. Do północy zabawę prowadził Dj Mateusz W. Celem imprezy było wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, propagowanie współzawodnictwa sportowego oraz rekreacji i czynnego spędzania czasu wolnego, promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej, współpraca z samorządami i innymi jednostkami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także promowanie wolontariatu w sporcie oraz działalności na rzecz „małych ojczyzn”. Wszystkim uczestnikom, kibicom, artystom, sędziom, wolontariuszom bardzo serdecznie dziękujemy. Bez was ta impreza by się nie odbyła.
Organizatorem imprezy była Gmina Chociwel, Uczniowski Klub Sportowy Piast-Junior z Chociwla a współorganizatorami Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS w Szczecinie oraz Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie. Impreza została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Galeria zdjęć z imprezy - kliknij