Dnia 19 lipca 2022 roku o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chociwel wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chociwel oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z informacją dodatkową zbiorczą
  2. informacja o stanie mienia Gminy Chociwel
  3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Chociwel za 2021 rok
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie absolutorium.
 5. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 rok.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038.
 7. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chociwel na rok szkolny 2022/2023.
 8. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Długie.
 9. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
 10. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
 11. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chociwel.
 12. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chociwel.
 13. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.
 14. Komisja Rewizyjna.
  1. zaopiniowanie projektów uchwał:
   • w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 r.
   • zmieniającej uchwałę nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038
   • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chociwel na rok szkolny 2022/2023
   • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Długie
   • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu
   • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu
 15. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  1. zaopiniowanie projektów uchwał:
   • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chociwel
   • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chociwel
 16. Komisja Spraw Społecznych.
  1. zaopiniowanie projektu uchwały:
   • w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel
 17. Komunikaty i sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w posiedzeniu komisji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 18.07.2022 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa