Nagroda Burmistrza Chociwla

Drodzy Mieszkańcy, bardzo nam miło poinformować, że w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwel” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/283/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwel (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1531) STYPENDIUM BURMISTRZA CHOCIWLA, za wysokie wyniki w nauce oraz udział w Wojewódzkich Konkursach Języka Niemieckiego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała absolwentka klasy VIIIc Oliwia Gąsiorowka. Jeszcze raz gratulujemy. Pozostałym absolwentom życzymy aby zdobytą w naszej szkole wiedzę i umiejętności mądrze wykorzystali w realizacji życiowych planów i marzeń.

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymcza