Gmina Chociwel ogłasza dodatkowy nabór wniosków na przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców węglowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - pn. „Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel – wymiana urządzeń grzewczych”. Przedmiotem projektu jest udzielenie grantów mieszkańcom gminy Chociwel na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Chociwel, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zgłoszenia o udzielenie grantu można składać w Urzędzie Miejskim w Chociwlu od 15 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania puli dostępnych środków.