Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków już działa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).  Podstawa prawna: Znowelizowana ustawa z dnia 21 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (zmiana brzmienia ustawy) – Dz.U. z 2021 r. poz. 583. Powyższe oznacza, że każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek w terminie 12 miesięcy od uruchomienia bazy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania. W przypadku nowopowstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Złożenie deklaracji i rola gminy przy ich składaniu.

  1. Złożenie deklaracji w formie elektronicznej – powszechny dostęp za pośrednictwem portalu zone.gunb.gov.pl. System krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód.
  2. Złożenie deklaracji w formie papierowej za pośrednictwem gminy dla budynków właściwych ze względu na lokalizację budynku. Urzędnik przyjmujący deklarację w wersji papierowej jest zobligowany do jej wprowadzenia do systemu w terminie 6 miesięcy (w przypadku budynków już istniejących) i 30 dni (w przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.).

Wzory deklaracji poniżej:

  1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw – formularz A (budynki i lokale mieszkalne) – kwestionariusz (gunb.gov.pl)
  2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw – formularz B (budynki i lokale mieszkalne) – kwestionariusz (gunb.gov.pl)

Przykłady wypełnionych deklaracji:

  1. Formularz A - (budynki i lokale mieszkalne) - deklaracja A 28.06 (gunb.gov.pl)
  2. Formularz B - (budynki i lokale niemieszkalne) – deklaracja B - JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ (gunb.gov.pl)
  3. Materiały do pobrania - link


Deklarację można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52 (w godzinach pracy urzędu), lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Uwaga:
Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnioną deklarację, zatem w przypadku wątpliwości przy jej wypełnianiu prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikiem, który będzie dokonywał wprowadzenia deklaracji do systemu teleinformatycznego CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Tel. 91/ 5622001 wew. 323