Poniżej znajduje się do pobrania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chociwel na rok 2021.

pdfProgram GKRPA - PDF2,28 MB