Poniżej do pobrania znajduje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2018-2022.

Pobierz