Jak prawidłowo segregować odpady czyli co możemy a czego nie powinniśmy wrzucać do pojemników

Odpady to nie tylko zbędne "śmieci", które należy wyrzucić do śmietnika. Odpady to także surowce wtórne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom oraz odpady organiczne i odpady niebezpieczne, które można wykorzystać lub unieszkodliwić.

recykling szklorecykling plastikrecykling papier


Obowiązkiem właściciela (współwłaściciela, zarządcy) nieruchomości jest posiadanie pojemnika na odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny.